Peshwa cricket club

Peshwa Cricket Club

Statistics for Season 2019


No. Name Innings Total Runs
1 Nikit Dalal 15 448
2 Avishkar Singh 9 331
3 Vikas  Chauhan 16 294
4 Bipin Zamre 11 255
5 Ravi Desai 15 253
6 Anup Parab 15 246
7 Lucky Jha 17 232
8 Alok Shinde 13 212
9 Sudhir Auti 15 194
10 Parag Kachare 10 179
11 Saurabh Gadre 9 177
12 Nikhil Nimkar 13 177
13 Aditya Singh Rathore 13 151
14 Sachin Prabhu 9 150
15 Junaid Kazi 9 139
16 Yogesh Kher 10 135
17 Sachin Lohokare 9 120
18 Girish Joshi 13 118
19 Ankush Kaul 9 107
20 Rishabh Singh 15 100
21 Anil Kulkarni 17 96
22 Sanjay Patil 8 73
23 Shyam Coondapoor 4 70
24 Bhavin Khatri 7 70
25 Pramod Dhanwade 8 61
26 Somil Mittal 2 59
27 Kiran Bhat 4 57
28 Abhijit J 9 55
29 Vinayak Manwatkar 12 51
30 Prasad Pitale 5 44
31 Vijay Rane 7 44
32 Shivaji Shivane 3 40
33 Vishal Sahane 3 40
34 Gurpreet Dhingra 5 40
35 Nikhil Koranne 5 34
36 Rahul Apte 8 33
37 Paresh Soneji 7 30
38 Amol Chauhan 2 27
39 Rahul Angre 2 25
40 Ajinkya Zambre 5 22
41 Vishal Biniwale 2 19
42 Pradeep Deshpande 6 19
43 Abhijit Tadvi 4 17
44 Amit Jeste 10 14
45 SATISH KIRTHIVASAN 1 13
46 Anand Sharma 6 11
47 Vivek Chaphekar 3 11
48 Swapnil Dhoke 4 10
49 Vijay Vaishampayan 3 10
50 Nitin Khanna 4 5
51 Mayank Sahasrabudhe 4 5
52 Jailesh Deshpande 9 4
53 Sunil Salunkhe 4 2
54 Sandesh Jadhav 2 2
55 Prashant Pande 2 1
56 Nilesh Godbole 6 1
57 Dev Pareek 3 0
No. Name Overs Maidens Runs Wickets Economy Average Strike Rate
1 Lucky Jha 131.3 6 664 35 5.06 18.97 22.54
2 Anil Kulkarni 132.2 21 551 30 4.17 18.37 26.47
3 Aditya Singh Rathore 120 8 522 22 4.35 23.73 32.73
4 Nikhil Nimkar 94 5 388 20 4.13 19.4 28.2
5 Parag Kachare 59.5 4 257 17 4.32 15.12 21.12
6 Vinayak Manwatkar 90 9 368 17 4.09 21.65 31.76
7 Vikas  Chauhan 109 8 490 17 4.5 28.82 38.47
8 Girish Joshi 67.4 3 288 14 4.27 20.57 29
9 Rishabh Singh 74.6 10 314 14 4.21 22.43 32.14
10 Anup Parab 50.3 5 270 12 5.37 22.5 25.25
11 Jailesh Deshpande 58 10 219 12 3.78 18.25 29
12 Abhijit Tadvi 38.100002 5 144 11 3.78 13.09 9,111.82
13 Paresh Soneji 52.899998 11 175 10 3.31 17.5 90,031
14 Sanjay Patil 40 1 182 8 4.55 22.75 30
15 Saurabh Gadre 35.5 2 161 7 4.54 23 30.71
16 Bipin Zamre 50 3 182 7 3.64 26 42.86
17 Sunil Salunkhe 27.4 1 141 5 5.15 28.2 33.2
18 Nikit Dalal 24.5 0 171 3 6.98 57 49.67
19 Nikhil Koranne 9 1 77 3 8.56 25.67 18
20 Dev Pareek 11.1 0 47 3 4.23 15.67 22.33
21 Alok Shinde 13 0 77 2 5.92 38.5 39
22 Nilesh Godbole 7 0 54 2 7.71 27 21
23 Sudhir Auti 6.5 1 39 2 6 19.5 20.5
24 Prashant Pande 9 1 39 1 4.33 39 54
25 Gurpreet Dhingra 3 0 14 1 4.67 14 18
26 Bhavin Khatri 1 0 5 1 5 5 6
27 Ravi Desai 11.1 0 79 1 7.12 79 67
28 Vivek Chaphekar 5.4 0 39 1 7.22 39 34
29 Vijay Vaishampayan 3 1 11 1 3.67 11 18
30 Ajinkya Zambre 3.1 0 21 1 6.77 21 19
31 Shivaji Shivane 4 0 34 0 8.5 0 0
32 Sachin Prabhu 3.2 0 28 0 8.75 0 0
33 Abhijit J 0.5 0 5 0 10 0 0
34 Junaid Kazi 3 0 18 0 6 0 0
35 Rahul Angre 1 0 9 0 9 0 0


Insert title here